วันฉัตรมงคล 

ทรงพระเจริญ4  พฤษภาคม 2564
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองชัยนาท