• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


7 ธันวาคม 2561 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 13704KB
14 พฤศจิกายน 2561 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 14166.KB
11 ตุลาคม 2561 ประกาศ ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี พ.ศ.2561 7528
1 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7110 KB
17 ธันวาคม 2561 ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 222599 KB
17 ธันวาคม 2561 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2561 27986KB
4 ธันวาคม 2561 ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13772KB
29 พฤศจิกายน 2561 ส่งสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 26835KB
วิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท CHAOPHARAYA RUN 2018 @CHAINAT
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท CHAOPHARAYA RUN 2018 @CHAINAT ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหว...
กิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาว
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทรวมถึงประชาชนในจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก กิจกรรมนี้จัดเพื่อส่ง...
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหินและช่วงเวลา 08.30 น. ได้ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่มราช...