• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


5 มีนาคม 2562 ประกาศ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 14465 KB
22 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13027KB
7 มกราคม 2562 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 42674.KB
25 ธันวาคม 2561 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 339KB
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7132KB
11 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 20435 KB
29 มกราคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองชัยนาทประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 16487KB
14 มกราคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 856KB
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 2 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประชาชน...
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โครงก...
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประ...