สำนักงานเทศบาล
เมืองชัยนาท
Chainat town Municipality Office

"เมืองแห่งสุขภาพและความปลอดภัย"

ประชาชนที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส(COVID-19)ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และได้รับใบนัดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้ย้ายการฉีดวัคซีนไปที่อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท(ท่าแจง) "ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อคนชัยนาท"

www.chainatcity.go.th