• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
Webboard
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ท่านพึงพอใจการบริการของเทศบาลในเรื่องใดมากที่สุด ?
งานทะเบียนราษฎร
ขออนุญาตก่อสร้าง
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชำระค่าใบอนุญาต
ความสะอาด
ถนน ทางเท้า ไฟฟ้า
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 45 KB
20 กันยายน 2559 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 103 KB
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 47 KB
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 – 2563 53 KB
8 ธันวาคม 2559 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 99.2 KB
8 ธันวาคม 2559 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท 267 KB
14 ตุลาคม 2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 130 KB
19 กันยายน 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรายการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคาร 2 และอาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 257 KB
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 1 มกราคม 2560 นายนิมิต วันไชยชนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบ...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่4/2559
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่4/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุญทัน เทศบาลเมืองชัยนาท ...
รวมพลังทำความดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรม "รวมพลังทำความดีเพื่อพ่อ" ณ บริเวรสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยมีร้านค้าจากชุมชนและร้านค้าจิตอาสาเข้าร่วมแจกอาหารฟรีอย่างหลากหลาย ...
0275 เชิญชวนเที่ยวเมืองไทย ที่ อำเภอสวนผึ้ง traveller (0)
0274 Introduce a cool site for travelers Arky (0)
0273 Barcode Printer ทุกยี่ห้อ และ โปรแกรมบริหารหน้าร้าน (PO... Barcode (5)
0272 ห้องน้ำสาธารณะสุข ประชาชน (5)
0271 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ประกวดสอบราคาสร้างตึก รพ.รวมแพทย์ (5)
0270 เรื่อง ชรมฌาปนกิจ อสม เทศบาลเมือง อสม (3)
0269 โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรมเขียนแบบ AutoCAD วันที่ 4-8 พฤศจ... yotathai (2)
0268 เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ตอน...เที่ยวชะอำ traveller (22)
0267 เชิญชวนเที่ยวชายหาดหัวหิน traveller (21)
0266 ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วปร... boyinterframe (7)