• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


11 เมษายน 2562 การสำรวจความเพิ่งพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 13387KB
5 มีนาคม 2562 ประกาศ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 14465 KB
22 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13027KB
7 มกราคม 2562 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 42674.KB
11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยปู่ปี 1.2 625KB
11 เมษายน 2562 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนมีนาคม 2562 20267KB
11 เมษายน 2562 ส่งแผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 13890KB
26 มีนาคม 2562 ส่งสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 21034KB
ประเพณีสงกรานต์ #2019
เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ"นำโดนท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้องนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้ร่วมกิจกรรมการแสดงรำวงย้อนยุค เต้นบาส...
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 6 เมษายน 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประชาชน...
ปั่นเปิดเมือง 2019 #6
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดกิจกรรม "ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #6 2019" ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัย...