• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
Webboard
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ท่านพึงพอใจการบริการของเทศบาลในเรื่องใดมากที่สุด ?
งานทะเบียนราษฎร
ขออนุญาตก่อสร้าง
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชำระค่าใบอนุญาต
ความสะอาด
ถนน ทางเท้า ไฟฟ้า
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


20 กันยายน 2559 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 103 KB
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 47 KB
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 – 2563 53 KB
30 ธันวาคม 2558 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 262 KB
22 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม 765 KB
22 สิงหาคม 2559 ประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอทิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 689 KB
28 กรกฎาคม 2559 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 33 538 KB
29 มิถุนายน 2559 ประกาศ สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ระยะที่ 2 853 KB
เทศบาลเมืองชัยนาทส่งนกเข้าร่วมงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 31 ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกยูงอินเดียวเข้าร่วมในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 31 ประจำปี 2559...
ต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 21 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชุมชนบ้านท่าไม้ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูป เข้าร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ...
0275 เชิญชวนเที่ยวเมืองไทย ที่ อำเภอสวนผึ้ง traveller (0)
0274 Introduce a cool site for travelers Arky (0)
0273 Barcode Printer ทุกยี่ห้อ และ โปรแกรมบริหารหน้าร้าน (PO... Barcode (5)
0272 ห้องน้ำสาธารณะสุข ประชาชน (5)
0271 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ประกวดสอบราคาสร้างตึก รพ.รวมแพทย์ (5)
0270 เรื่อง ชรมฌาปนกิจ อสม เทศบาลเมือง อสม (3)
0269 โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรมเขียนแบบ AutoCAD วันที่ 4-8 พฤศจ... yotathai (2)
0268 เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ตอน...เที่ยวชะอำ traveller (22)
0267 เชิญชวนเที่ยวชายหาดหัวหิน traveller (21)
0266 ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วปร... boyinterframe (7)