สถิติการให้บริการ(User statistics)

 
ปีงบประมาณ 2564
1. ตุลาคม 2563
2. พฤศจิกายน 2563
3. ธันวาคม 2563
4. มกราคม 2564
5. กุมภาพันธ์ 2564
6. มีนาคม 2564
7. เมษายน 2564
8. พฤษภาคม 2564
9. มิถุนายน 2564
10. กรกฎาคม 2564
11. สิงหาคม 2564
12. กันยายน 2564