ข้อมูลพื้นฐาน


การบริหารงาน


การบริหารเงินงบประมาณ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การส่งเสริมความโปร่งใส


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน


ตรวจสอบ E-Mail : info@chainatcity.go.th

 

เส้นทาง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่

1 พฤษภาคม 2563

 

คะแนนผลการเลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ)วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564


 
25 มีนาคม 2564 ประกาศเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาและทำความสะอาดฯ 367kb
2 มีนาคม 2564 ประกาศราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2564 12829 KB
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 2364kb
16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2563 394KB
 
23 มีนาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 359kb
9 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 98 KB
9 มีนาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 98 KB
9 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 974 KB
 

Views All (ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด)