กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566  เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง

chainat town municipality