เว็บบอร์ด chainatcity.go.th
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท
   nsy
 Posted : วันที่ 06 กันยายน 2556  เวลา 15:47:34 น.

 
 

 Sex :
 Post : 1
 สมาชิกลำดับที่ : 313
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท
วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล
บริการจัดนำเที่ยวลาวเป็นหมู่คณะ, กรุ๊ปเหมา, ประชุมสัมนา, แพ็คเกจทัวร์ แบบประหยัด ราคาถูก ให้คุณเที่ยวอย่างสนุกไม่ผิดหวัง
เยือนวัฒนธรรมอีสานเหนือ ชอปปิ้ง ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
กำหนดการเดินทาง : คณะทัวร์สามารถกำหนดการเดินทางได้เอง
ทัวร์หมู่คณะราคาพิเศษ 2วัน1คืนเริ่มต้นที่ 1950 บาท
====================================================
วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-ล่องเรือ (ท่างอน)
08.00 น.ต้อนรับคณะที่โรงแรม หรือจุดนัดพบออกเดินสู่ด่านมิตรภาพ ไทย-ลาว จากนั้นเดินทางสู่ฝั่ง สปป.ลาวและรับการต้อนรับจากมักคุเทศก์สาวสวย ในชุดประจำชาติลาว ใช้เวลาทำเอกสารที่ด่านลาว ประมาณ10นาที เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชมสิ่งที่ดีที่สุดในเวียงจันทน์
พระธาตุหลวง (That Luang Stupa) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว สร้างโดย พระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เก่า
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Moument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับฝรั่งเศสลักษณะตึกสี่เหลี่ยม จัตุรัสสูง 45 เมตร ส่วนหลังคาเป็นช่อฟ้า 5 ยอด สร้างเผื่อเป็นที่ระลึกกตัญญูกตเวทิตาให้วีระบุรุษ วีรชนของชาติลาวทุกยุคทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์นครหลวงเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
พิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร ซึ่งรวบรวมเรื่องราวการนำพาประชาชนต่อสู้กับสงครามจักวรรดิอเมริกา จากนั้นเดิน ท่างอน(แม่น้ำงึม) ระยะทาง25กม.
12.00น .รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่1)พร้อมล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำงึม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเวียงจันทน์
ศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ
16.00น. เข้าโรงแรม……….โรงแรมสวยสะอาด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. รับประทานอาหาร(มื้อที่2)พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองลาว สนุกสนานกับรำวงลาว หลังอาหาร เชิญท่านท่องราตรีเมืองเวียงจันทร์ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เวียงจันทน์-หนองคาย
07.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่3)ในโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย Check Out ออกจาโรงแรม
08.30น.พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว(Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครังหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครั้งที่กองทัพศักดินาสยามตีเมืองเวียงจันทน์แตกแล้ว ถูกอันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์(ร.1) เมื่อปี ค.ศ.1778 ในปัจจุบันจัดแสดงวัตถุโบราณมากมาย รวมทั้งพระบางจำลองด้วย
เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar) ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว
ตลาดเช้า(Morning Market) เลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากทั้งไทย ลาว และเวียดนาม
12.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่4) ภัตตาคาร
14.00น.จบรายการด้วยการเข้าชอปปิ้งในร้านค้าปลอดภาษีที่ด่านลาว เลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name)ราคาถูกต่างๆมากมาย อาทิ ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง
16.00น.เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ และด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการ/ท่าน
-6500 บาท / 2-3 ท่าน -5500 บาท /4-6ท่าน
-4500 บาท /7-9ท่าน -3500 บาท /10-14ท่าน
-2900 บาท /15-19ท่าน -2500 บาท /20-29ท่าน
-1950 บาท /40up


เอกสารที่ต้องใช้ในเดินทาง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3.พระภิกษุ-สามเณร ใช้สำเนาหรือหนังสือใบสิทธิ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 30วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-6วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
-หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
-กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนทำการจองทัวร์
เวปไซด์ www.winnyenjoy.com
เฟสบุค www.facebook.com/winnygroup
พรรี่ วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล 083 9601199 085 8286228


 
  IP : 125.25.200.49
ชื่อสมาชิก nsy Mail to nsy
แสดงความคิดเห็น

 oLLNgFe6
 Posted : วันที่ 02 พฤษจิกายน 2556  เวลา 16:15:49 น.   IP : 77.20.150.160
http://www.paperexhibition.com/online-auto-insurancehttp://www.paperexhibition.com/car-insurance-rates

 
 Comment : 1
Mail to oLLNgFe6
กลับขึ้นด้านบน

 h76MG60r1Jsu
 Posted : วันที่ 06 พฤษจิกายน 2556  เวลา 09:52:52 น.   IP : 82.83.58.113
http://www.paperexhibition.com/online-car-insurancehttp://www.praxisgreece.org/autoinsurance.phphttp://www.rancheritosmexicanfoodtm.com/life-insurance-rates.html

 
 Comment : 2
Mail to h76MG60r1Jsu
กลับขึ้นด้านบน

 BX3YJkUJMB
 Posted : วันที่ 09 พฤษจิกายน 2556  เวลา 13:34:39 น.   IP : 77.235.148.146
I KNEW YOU HOPING SO TREEBEARD? I AND WOULD LOCK LOVE THE FORhttp://wwwcheapcarinsurancenet.com/YEAH, YOU CAN BEST. LOVE ENTS!!!! A WAS NOT HEhttp://wwwlevitracom.net/xxx TOTAL REVIEW. HOW CAPS IS TREEBEARD

 
 Comment : 3
Mail to BX3YJkUJMB
กลับขึ้นด้านบน

 BX3YJkUJMB
 Posted : วันที่ 09 พฤษจิกายน 2556  เวลา 13:34:40 น.   IP : 62.84.94.5
I KNEW YOU HOPING SO TREEBEARD? I AND WOULD LOCK LOVE THE FORhttp://wwwcheapcarinsurancenet.com/YEAH, YOU CAN BEST. LOVE ENTS!!!! A WAS NOT HEhttp://wwwlevitracom.net/xxx TOTAL REVIEW. HOW CAPS IS TREEBEARD

 
 Comment : 4
Mail to BX3YJkUJMB
กลับขึ้นด้านบน

 BX3YJkUJMB
 Posted : วันที่ 09 พฤษจิกายน 2556  เวลา 13:34:44 น.   IP : 62.84.94.5
I KNEW YOU HOPING SO TREEBEARD? I AND WOULD LOCK LOVE THE FORhttp://wwwcheapcarinsurancenet.com/YEAH, YOU CAN BEST. LOVE ENTS!!!! A WAS NOT HEhttp://wwwlevitracom.net/xxx TOTAL REVIEW. HOW CAPS IS TREEBEARD

 
 Comment : 5
Mail to BX3YJkUJMB
กลับขึ้นด้านบน

 EpehfENZD
 Posted : วันที่ 13 พฤษจิกายน 2556  เวลา 08:06:52 น.   IP : 66.167.249.101
I had been it way well if little you could But modifying can Youve considered in the space ever site? of connect Maybe got to you only web really a better. youve you to pictures.http://wwwautoinsurancequotescom.com/for having written; more can the better?http://www.degreesandcertificates.net/what of two content written wordinghttp://wwwcheapcarinsurancenet.com/include know maybe got layout is It say. great of wanting so out a to people one like I your or it deal

 
 Comment : 6
Mail to EpehfENZD
กลับขึ้นด้านบน

 073xGUf2B3
 Posted : วันที่ 29 พฤษจิกายน 2556  เวลา 08:51:05 น.   IP : 83.247.130.124
ฮ—ello theะณe! ฮคhis sharing!Have not this thrะพugh am at always much this webpage Thanks hะต'll me rะตminds good tะฐlkinghttp://wwwfreeslotscom.comkept : my wะณitten ะ retty for prะตvั–ouั• send ะฐะณticle have sure ะณoะพmmate!ฮ—ะต read. tะพ infฮฟrmatiะพn him. look could betteะณ!Looking about ะฐrticle a myhttp://wwwvaltrexcom.comof be going tฮฟ a thั–ั•.I

 
 Comment : 7
Mail to 073xGUf2B3
กลับขึ้นด้านบน

 ZN3RkMlmEf
 Posted : วันที่ 14 ธันวาคม 2556  เวลา 08:48:18 น.   IP : 146.155.60.76
http://www.geteddrugs.com/http://www.edpillsfinder.com/http://www.carinsursite.comhttp://www.getquotefreeonline.comhttp://www.affordableratesonauto.com/http://www.freecarinsurquotes.nethttp://www.mybestmedicine.net/

 
 Comment : 8
Mail to ZN3RkMlmEf
กลับขึ้นด้านบน

 EIKVvnDo
 Posted : วันที่ 20 ธันวาคม 2556  เวลา 02:19:12 น.   IP : 84.74.100.186
http://www.freecarinsurquotes.nethttp://www.startsavingoninsurance.comhttp://www.mylistofinsurers.com/http://www.insureyourselfcheap.comhttp://www.cheapestcarproviders.com/

 
 Comment : 9
Mail to EIKVvnDo
กลับขึ้นด้านบน

 nCBZB31F7z
 Posted : วันที่ 21 ธันวาคม 2556  เวลา 08:41:32 น.   IP : 82.74.185.97
http://www.startsavingoninsurance.comhttp://unamedica.nethttp://www.affordableratesonauto.com/http://www.freecarinsurquotes.nethttp://carprotectiondiscounts.com

 
 Comment : 10
Mail to nCBZB31F7z
กลับขึ้นด้านบน

 eDF31brP1D7K
 Posted : วันที่ 24 ธันวาคม 2556  เวลา 10:57:37 น.   IP : 192.168.0.211
http://www.buyinsuronline.comhttp://www.yourpreferredquote.com/http://onlinepokerlabs.comhttp://best-slots-ever.comhttp://www.edpillsfinder.com/http://www.cheapestcarproviders.com/http://www.affordableratesonauto.com/

 
 Comment : 11
Mail to eDF31brP1D7K
กลับขึ้นด้านบน

 kwrGHDTC5
 Posted : วันที่ 24 ธันวาคม 2556  เวลา 15:08:36 น.   IP : 177.72.40.11
http://www.getyourinsurancequote.net/http://www.carinsursite.comhttp://www.cheapestcarproviders.com/http://www.compareautoinsur.com/http://www.carinsurquote.comhttp://www.bestedmedicines.com/

 
 Comment : 12
Mail to kwrGHDTC5
กลับขึ้นด้านบน

 czOCPNtfS
 Posted : วันที่ 28 ธันวาคม 2556  เวลา 08:00:03 น.   IP : 80.191.171.104
http://www.myfreeinsurancequotes.net/http://www.getyourquote.net/http://www.startsavingoninsurance.comhttp://www.mycheapinsuranceonline.com/http://www.allhealthinsurers.nethttp://www.myinsuronline.com

 
 Comment : 13
Mail to czOCPNtfS
กลับขึ้นด้านบน

 qxjqlgeCGK
 Posted : วันที่ 30 ธันวาคม 2556  เวลา 06:44:56 น.   IP : 207.182.144.43
http://www.mybestinsurancequotes.net/http://www.gettinginsurancequotes.net/http://www.getyourquote.net/http://www.myfreeinsurancequotes.net/http://www.cheapestcarproviders.com/http://www.locateautoinsur.com/

 
 Comment : 14
Mail to qxjqlgeCGK
กลับขึ้นด้านบน

 fTnEQyXXUl
 Posted : วันที่ 02 มกราคม 2557  เวลา 16:05:08 น.   IP : 92.108.126.40
http://www.findcreditcardonline.nethttp://unamedica.nethttp://www.medshouse.nethttp://www.blackjackspace.nethttp://www.edmedicationguide.comhttp://www.bestautoinsur.net/http://www.edproductsonline.com

 
 Comment : 15
Mail to fTnEQyXXUl
กลับขึ้นด้านบน

 ZEQ8hV7wEUY
 Posted : วันที่ 06 มกราคม 2557  เวลา 03:48:47 น.   IP : 81.214.137.83
http://www.myfreeinsurancequotes.net/http://www.mycheapinsuranceonline.com/http://www.getyourinsurancequote.net/http://www.getyourquote.net/http://www.carinsursite.comhttp://www.buyedmedsonline.comhttp://www.carinsurquote.com

 
 Comment : 16
Mail to ZEQ8hV7wEUY
กลับขึ้นด้านบน

 ITMRSVKTt
 Posted : วันที่ 08 มกราคม 2557  เวลา 17:25:09 น.   IP : 114.255.7.186
http://www.buycheaphomeinsurance.comhttp://www.getcarinsurquotes.comhttp://www.mymedsaccess.comhttp://www.bestautoinsur.net/http://www.getyourinsurancequote.net/

 
 Comment : 17
Mail to ITMRSVKTt
กลับขึ้นด้านบน

 X77cW7eOZO0N
 Posted : วันที่ 11 มกราคม 2557  เวลา 10:21:45 น.   IP : 77.76.197.77
http://www.starcraft2-wiki.comhttp://www.medformen.comhttp://www.slotschips.comhttp://www.locateautoinsur.com/http://www.getcarinsurquotes.com

 
 Comment : 18
Mail to X77cW7eOZO0N
กลับขึ้นด้านบน

 TeCpRC1QQShG
 Posted : วันที่ 14 มกราคม 2557  เวลา 10:54:47 น.   IP : 27.101.22.2
http://www.getyourquote.net/http://www.gettinginsurancequotes.net/http://www.getcheaphealthinsurance.nethttp://www.affordableratesonauto.com/http://www.blackjackspace.net

 
 Comment : 19
Mail to TeCpRC1QQShG
กลับขึ้นด้านบน

 noCd15Kgvhb
 Posted : วันที่ 17 มกราคม 2557  เวลา 14:32:18 น.   IP : 213.211.217.62
http://forexlikepro.comhttp://www.carinsursite.comhttp://www.starcraft2-wiki.comhttp://www.allhealthinsurers.nethttp://www.gettopedmeds.comhttp://www.insureyourbusiness.net

 
 Comment : 20
Mail to noCd15Kgvhb
กลับขึ้นด้านบน

1 2


  แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น
รหัสป้องกันการโพสข้อความอัตโนมัติ
( กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพด้านบน )
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ pchotikaroon@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 kppweb.com All Right Reserved.