ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชัยนาท  

วันที่ประกาศ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9 กุมภาพันธ์ 2564        ขอบเขตงาน(T0R)และราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9 กุมภาพันธ์ 2564        แบบรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 กุมภาพันธ์ 2564        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 กุมภาพันธ์ 2564        แบบรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28 มกราคม 2564         ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ครั้งที่2)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28 มกราคม 2564         ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22 มกราคม 2564         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อโครงสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิน ชน.ถ.20007 ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19 มกราคม 2564         ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซ๊ซ๊) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13 มกราคม 2564         ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล18 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7 มกราคม 2564          ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแฮลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20007 ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7 มกราคม 2564          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20007 ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28 ธันวาคม 2563        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28 ธันวาคม 2563        ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17 ธันวาคม 2563         ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17 ธันวาคม 2563         ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี แบบอัดท้าย) จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22 ตุลาคม 2563          ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14 ตุลาคม 2563          ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม2563 ถึง กันยายน 2563)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
29 กันยายน 2563      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22 กันยายน 2563      ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล 6
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22 กันยายน 2563      ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล 6
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11 กันยายน 2563        ราคากลางนมถุงและนมกล่อง ปีการศึกษา 1/2563
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26 สิงหาคม 2563      ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

This site was built with Mobirise theme