• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
พระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับแล้ว โดยให้ใช้อัตราการจัดเก็บภาษีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนธันวาคม 2562 และชำระภาษีภายในเดือนเมษายน-สิงหาคม 2563ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท 056-412427 ในวันและเวลาราชการ

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน


22 ตุลาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1252 KB
22 ตุลาคม 2562 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 209 KB
10 ตุลาคม 2562 ผลการประเมินการจัดการสาธารณะตามเกณฑ์วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ.2562 453 KB
25 กันยายน 2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 125 KB
10 มกราคม 2563 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนธันวาคม 2562 553 KB
10 มกราคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 221 KB
27 ธันวาคม 2562 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2563 421 KB
23 ธันวาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 248 KB
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 ในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน (บขส.ใหม่) #เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
วันพุธที่​23​ ตุลาคม​2562​#​เวลา​10.00​น.​นายยุทธพร​ พิรุณสาร​ นายอำเภอเมืองชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถ...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5 )
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5 ) วันพุธที่23 ตุลาคม 2562 ณ เวลา 08:00 น พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ บริเวรหน้าพระบรมรา...