จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(C0VID-19)เทศบาลเมืองชัยนาทได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของจังหวัดชัยนาท โดยจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนบริเวณตลาดและพื้นที่ขายอาหารริมเขื่อนเรียงหิน ล้างทำความสะอาดตลาดสดภาษีซุง ตลาดสดเทศบาล และถนนสายสำคัญในเขตเทศบาล ผู้ประกอบการทุกคนต้องใส่แมส มีจุดล้างมือและเว้นระยะห่าง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมือง นายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใด้ร่วมตรวจสอบและจัดระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส (เมษายน 2563)
css templates