สถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา
1. สถานที่ท่องเที่ยว
 
ศาลหลักเมือง/เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัด
 
2. สนามกีฬา/ลานกีฬา