สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
Chainat Town Municipality
  การส่งเสริมความโปร่งใส 
 
  HOME
  029_แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
  030_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  031_ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  032_ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  033_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 


File : 029 คู่มือการดำเนินงานเรื่องทุจริต.pdf file_downloadDownloads