ข่าวประชาสัมพันธ์ public relations

ภาพ/ข่าวกิจกรรม  เทศบาลเมืองชัยนาท
facebook
PAGE

https://www.facebook.com/people/เทศบาลเมืองชัยนาท/100064518860255/

facebook

https://www.facebook.com/chainatmunicipality/

Website

www.Chainatcity.go.th

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCu88WrifB9QhN6E6zXpkeWg

Chainat Town Municipality