ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองชัยนาท
 ( 19 มิ.ย. 65)  นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเดิน - วิ่ง- เต้น พักตับ รีสตาร์ทชัยนาทเมืองสุขภาพสร้างสุข 2565  โดยเทศบาลเมืองชัยนาท      ร่วมกับชมรมวิ่งเมืองชัยนาท เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกช่วงวัย มีกิจกรรมสำคัญ คือกิจกรรม วิ่ง พัก ตับ  เป็นการส่งเสริมการรวมตัวเพื่อออกกำลังกาย นอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีต่อตนเองแล้ว ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อสังคมในภาพรวม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจเรื่องสุขภาพในวงกว้าง ทั้งนี้กิจกรรม เดิน - วิ่ง- เต้น พักตับ รีสตาร์ทชัยนาท เมืองสุขภาพสร้างสุข 2565 มีระยะทาง 2 ระยะทาง คือ พักตับฟันรัน 3 กิโลเมตร และ พักตับมินิ 8.5 กิโลเมตร 
วันศุกร์ที่ 3มิถุนายน 2565 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 45 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2565
28 มีนาคม 2565 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้คำแนะนำ   และฉีดวัคซีน
โควิด-19        ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้กลุ่มเสี่ยง 608 ได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรง
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการชาวชัยนาทร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ,พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา นักเรียนและประชาชน ร่วมในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 150 ใบ         จากนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อร่วมกันรณรงค์ “ชาวชัยนาทร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”
 โดยจังหวัดชัยนาทได้ออกประกาศ เพื่อให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2565
ทม.ชัยนาท ปฎิบัติตามนโยบาย  สธ.ประกาศเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาด
วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชัยนาท ได้ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ (Big Cleaning Day )บริเวณพื้นที่โดยรอบตลาดสดรวมไปถึงจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงต่อการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ รวมไปถึงยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสิ้นค้า เนื่องจากตลาดสดแห่งนี้ ถือว่าเป็นตลาดสดที่สำคัญของชาวชัยนาท
22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท จะออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงที่เป็นพาหนะนำโรคและยุงรำคาญในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคและให้ประชาชน สัตว์เลี้ยงบรรเทาความเดือดร้อนจากยุงรบกวน
ทั้งนี้จะดำเนินการตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00-16.00 น
🙏♥️เทศบาลเมืองชัยนาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เขต1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565โดยมี นายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชัยนาท และนายไพโรจน์ พัวพานิช รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 ทั้ง 6 หน่วยเลือกตั้ง
 และขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 1 📍📍ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ตรวจATKร่วมกับนายอำเภอเมืองชัยนาท 9 ก.พ.65
4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น. บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี และคณะ เดินทางมามอบรถเข็นขายของ และรถพ่วงข้าง ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้แหล่งชุมชนใจกลางเมืองชัยนาท ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนของวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ประสบอัคคีภัย โดยมีนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ให้การต้อนรับ
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลเมืองชัยนาท 7 ม.ค. 65 ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันและเติมรอยยิ้มของผู้ประสบภัยให้กลับมาอีกครั้ง❤️ คนไทยไม่ทิ้งกัน❤️
เหตุเพลิงไหม้บ้านเช่า/อาคารพาณิชย์ เขตเทศบาลเมืองชัยนาท 6 ม.ค. 65 ประมวลภาพเหตุการณ์ คืนเพลิงพิโรธ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 03.30 น.
เทศบาลเมืองชัยนาทขอเป็นอีกหนึ่งกำลังให้ส่งให้ผู้ประสบอัคคีภัยทุกท่าน และขอขอบพระคุณ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมด้วยช่วยกันให้เรารับมือกับภาวะวิกฤตนี้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
 สวัสดีปีใหม่ 2565  -Happy New Year 2022-
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 
19 พ.ย. 64
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองชัยนาท  15 พ.ย.64
นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/กาชาดจังหวัดชัยนาท/นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท/นายก อบจ.ชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ชุมชนสุขใจ 26-28 ตุลาคม 2564
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการกักตัว (ครัสเตอร์ชุมชนสุขใจ) 27 ต.ค.64
นายสาธิต เหล่าสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา/คณะกรรมการศาลเจ้าปุนเถ่ากงม่า/ร้านหมูยิ้ม/กลุ่มเพื่อนนำชัยนาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทางการให้แพทย์ให้กับหน่วยบริการฉีดวัคซีน เทศบาลเมืองชัยนาท  30ก.ค.64
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ในการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 1/2564  14มิ.ย.64
ทม.ชัยนาท รับมอบรถเข็นผู้ป่วย 14มิ.ย.64
kick off วัคซีนเพื่อประชาชนวันแรก 7มิ.ย.64
กาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ ทม.ชัยนาทมอบถุงยังชีพ 1มิ.ย.64
ทม.ชัยนาท ประชุมผู้นำชุมชนสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน 1มิ.ย.64
สมาชิกวุฒิสภาและครอบครัวศุภสิทธิกุลชัยมอบชุดPPE 14พ.ค.64
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 13พ.ค.64
การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้ง 6พ.ค.64
ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 23เม.ย64
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28มี.ค.64
ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 27มี.ค.64
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่2  26มี.ค.64

Chainat Town Municipality