ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของเทศบาล 
HOME(หน้าหลัก)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
(24ก.พ.64)
แผนการตรวจหอพัก
(22ก.พ. 64)
มาตรการป้องกันฯระลอกใหม่
(24ธ.ค.63)
ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ
(28ธ.ค.63)
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาด
(16ธ.ค.63)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี2563
(5ธ.ค.63)
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลนครระยอง (11พ.ย.63)
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร ชลบุรี (6พ.ย.63)
งานประเพณีลอยกระทง ปี2563 (ุ31ต.ค.63)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13ต.ค.63)
จัดกิจกรรม รัก คิดถึง ห่วงใย ผู้สูงอายุและ อสม. (10ต.ค.63)
สภากาแฟจังหวัดชัยนาท
(26ส.ค.63)
วันแม่แห่งชาติ ปี2563
(12ส.ค.63)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯรัชกาลที่10
(28ก.ค.63)
ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ
(21พ.ค.63)
มาตรการโควิด-19
(1เม.ย.63)
มาตรการโควิด-19(สำนักงาน)
(12มี.ค.63)
เดิน-วิ่ง ชัยนาทเมืองสุขภาพ
(9ก.พ.63)
วันเด็กแห่งชาติ ปี2563
(24ม.ค.63)
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2563
(1ม.ค.63)
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
(29ธ.ค.62)

Build by SP