ตรวจเยี่ยมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608

Chainat Town Municipality