การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ตามข้อสั่งการของ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 กุมภาพันธ์ 2565  

22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

Chainat Town Municipality