เทศบาลเมืองชัยนาทพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 กุมภาพันธ์ 2565  

เทศบาลเมืองชัยนาท จะออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงที่เป็นพาหนะนำโรคและยุงรำคาญในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคและให้ประชาชน สัตว์เลี้ยงบรรเทาความเดือดร้อนจากยุงรบกวน ทั้งนี้จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

Chainat Town Municipality