นโยบาย สธ.ประกาศเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
9-12 กุมภาพันธ์ 2565  

ทม.ชัยนาท ปฎิบัติตามนโยบาย สธ.ประกาศเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาด นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท ตรวจATK พ่อค้าแม่ค้าตลาดท่ารถ บขส. เก่า (ตลาดเย็น) ตลาดภาษีซุง/สถานประกอบการ/ห้างร้านในกลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีสุ่มตรวจ     โดยวัตถุประสงค์ในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าได้รับทราบและให้ความร่วมมือตามคำสั่งและประกาศจังหวัดชัยนาทอย่างเคร่งครัด 

Chainat Town Municipality