เทศบาลเมืองชัยนาทจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)

7 มกราคม 2565  

เทศบาลเมืองชัยนาท จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณโรงเรียนจีน จากเหตุเพลิงไหม่ภายในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำที่พักอาศัยชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาไม่มีที่พักอาศัย และขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคต่อไป

Chainat Town Municipality