ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองชัยนาท

15 พฤศจิกายน 2564

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองชัยนาท

Chainat Town Municipality