เราจะไม่ทิ้งกัน     
        

 
นายเจษฎาสี่พี่น้องพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมรับมอบชุด PPE หรือ Personal Protective Equipment และถุงยังชีพ จาก นายสาธิต เหล่าสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยนาท(คณะกรรมการศาลเจ้าปุนเถ่ากงม่า)      นายกิตต์ชนม์ ศุภสิทธิ์กุลชัย รองประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาทพร้อมครอบครัว(ร้านหนูยิ้มหมูดี) และกลุ่มเพื่อนนำชัยนาท โดย นายสิรโชค  ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของเทศบาลเมืองชัยนาท นอกจากนี้ยังมีผู้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ (ท่าแจง) 

Chainat Town Municipality