ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

              (14 มิ.ย.64) นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัด,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,นายอำเภอเมืองชัยนาท,ศึกษาธิการจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท, ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท     หลังจากการประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)          ในส่วนของเทศบาลเมืองชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับและร่วมในการตรวจความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

Chainat Town Municipality