จังหวัดชัยนาท ให้บริการฉีดวัคซีน (Covid-19)ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

        วันจันทร์ที่  7 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและคณะ      พร้อมด้วย นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ซึ่งได้ย้ายจุดให้บริการมา  ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)    เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก โดยวัคซีนที่ได้รับมาจากกระทรวงสาธารณสุข คือ
        1. วัคซีนแอสตราเซนิกา (Astrazeneta) จำนวน 5,000 dosz สำหรับใช้ทั้งเดือน
        2.วัคซีนชิโนแวค( Sinovac) จำนวน 6,000 doze ( week 1+2 = 3,000 week 3 = 0 week 4 = 3,000 ทั้งหมดนี้ ต้องกันไว้ฉีด เข็ม 2 กลุ่ม 2,000 เก่า จำนวน 2,000 doze ที่เหลือ บริหาร 2 เข็ม ต่อคน เหลือ sinovac ฉีดในกลุ่มเฉพาะ เช่น บุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่ต้องบริการประชาชนหมู่มาก เพิ่ม 2,000 คน โดยจะเร่งฉีดในสัปดาห์แรกคาดว่าน่าจะหมดแล้ว ผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม และระบุวันที่นัดฉีดแล้วในเดือน มิถุนายน จำนวน 2,688 คน จะได้รับวัคซีนทุกคน
        นอกจากนั้น ยังมีผู้แทนชุมชนท่าแจงได้มอบอาหารและน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ชัยนาทนเรนทร และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท  โดยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้เป็นผู้แทนรับมอบ

Chainat town Municipality