กาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                                    ออกเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
วันที่ 1 มิถุนายน2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ,กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางสังเวียน บู่เหม็น อายุ 82 ปี ผู้พิการติดเตียง ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ, นายเฉลิม นิลกำแหง อายุ 55 ปี อาศัยอยู่ตามลำพัง มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ในการดำรงชีพ, นางสาวบังอร กอบธัญกิจ อายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ มีฐานะยากจนต้องดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีพ และนางสาววันเพ็ญ คลังพานิช อายุ 64 ปี พิการ และเพิ่งพ้นโทษเมื่อเดือนเมษายน 2564
        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุโภคบริโภค นอกจากนี้สำนักงาน พม.จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งการประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ในการติดตามดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อเนื่อง ต่อไป

Cr.ภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชัยนาท