มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment)
ให้บุคลากรสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท
14 พฤษภาคม 2564  

          วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยครอบครัวศุภสิทธิกุลชัย ได้นำชุดPPE หรือ Personal Protective Equipment จำนวน 90 ชุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1️⃣ศาลเจ้าปุนเถ่ากงม่าร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยนาท จำนวน 40 ชุด 2️⃣ร้านอุบลวัฒนา จำนวน 20 ชุด 3️⃣นายกิตต์ชนม์ ศุภสิทธิ์กุลชัย รองประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาทพร้อมครอบครัว จำนวน 30 ชุด มอบให้เทศบาลเมืองชัยนาทเพื่อใช้ในภาระกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีนายเจษฎาสี่พี่น้องพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาทและเทศบาลตำบลบ้านกล้วยร่วมรับมอบ
          🎙️📷 Reported/Photo By Janutta