นายกเทศมนตรี
รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน 
14,17 พฤษภาคม 2564  

          นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยนายอรุณ  คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการได้ออกพบปะประธานชุมชนทั้ง 18 ชุมชน และอสม.ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อร่วมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนและการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคโควิด -19 เพื่อให้ประธานชุมชน และ อสม.ได้ถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
          โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท #ได้กล่าวว่าการฉีดวัคซีนไม่ใช่แค่เพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแต่เป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่คุณรักและพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองชัยนาทด้วย ซึ่งตนเองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่ 1 แล้ว ไม่มีอาการข้างเคียงใดใด ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน
          ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
         1. ลงทะเบียนผ่าน Smart Phone โดยให้เพิ่มเพื่อนใน Line @หมอพร้อม และลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19
         2.หากไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีดังได้ ให้ท่านลงทะเบียนผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเมือง ในชุมชนของท่านได้
        3.หรือลงทะเบียนจองวัคซีน ที่กองสาธารณสุขฯ ชั้น2 สนง.เทศบาลเมืองชัยนาท และศูนย์บริการสาธารณสุข 2(โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ในวันและเวลาราชการ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุโรคประจำตัว และหมายเลขโทรศัพท์ 
Report: Janatta
Photo: KwanG'g