นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
13 พฤษภาคม 2564  

นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2564 โดยมีวาระ เรื่อง การเเถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
Mobirise

นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท 

Mobirise