ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยนาท 
26 มีนาคม 2564  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ