กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา7.00น.ประชาชนจิตอาสาจากเทศบาลเมืองชัยนาทและพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและ อปท.ในพื้นที่ ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โดยมีท่านสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดงาน