กิจกรรมเดิน-วิ่ง ชัยนาทเมืองสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563