29 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยพหลโยธิน 2/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 211484 KB
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E5/2563โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 2/1 16707KB
13 กรกฎาคม 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 2/1 4954 KB
10 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส3ปีงบประมาณ2563(เม.ย.63-มิ.ย.63) 2145kb
2 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9) 271 KB
16 มิถุนายน 2563 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือน พฤษภาคม 2563 1099 KB
15 มิถุนายน 2563 ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 34 1867 KB
15 มิถุนายน 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 1123 KB
15 มิถุนายน 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 690 KB
15 มิถุนายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 8) 1777 KB
20 พฤษภาคม 2563 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือน มีนาคม และ เดือนเมษายน 2563 1437 KB
12 พฤษภาคม 2563 ส่งข้อมูลสาระสำคัญเดือน มีนาคม 2563 762 KB
28 เมษายน 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่7) 780KB
27 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ2563(ม.ค.63-มี.ค.63) 1858kb
27 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1206 KB
22 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ1(ชน.ถ.20010)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,366KB
16 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาษคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,653KB
16 เมษายน 2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,429KB
16 เมษายน 2563 ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 8,671KB
15 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคงธรรม(ชน.ถ.20008)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 259KB
10 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถนนลูกเสือ 1 ตำบลในเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,050 เมตร เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธีประกวด 1389 KB
8 เมษายน 2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดขับเคลื่อง 4 ล้อฯ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 1340 KB
8 เมษายน 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถ.ลูกเสือ 1 ตำบลในเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,050 ตารางเมตร เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 21311 KB
8 เมษายน 2563 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถ.ลูกเสือ 1 ตำบลในเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,050 ตารางเมตร เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 1104 KB
1 เมษายน 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์ 3737 KB
1 เมษายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์ 18455 KB
30 มีนาคม 2563 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ20008ฯ ถนนคงธรรม 2356 KB
30 มีนาคม 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 20008ฯ ถนนคงธรรม 17236 KB
27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 316 KB
19 มีนาคม 2563 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 5213 KB
19 มีนาคม 2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ) 19452 KB
10 มีนาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 286 KB
9 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 359 KB
9 มีนาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 313 KB
14 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 222 KB
4 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเลิกแผนการจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 8) ประจำปีงบประมาณ 2562 225 KB
3 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 325KB
27 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563(ต.ค.62-ธ.ค.62) 2077kb
10 มกราคม 2563 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนธันวาคม 2562 553 KB
10 มกราคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 221 KB
23 ธันวาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 248 KB
25 พฤศจิกายน 2562 ส่งสำเนาประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลิองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 3138 KB
5 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญางานลอยกระทง งบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 681 KB
30 ตุลาคม 2562 ส่งสรุปผลการพิจจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 315 KB
30 ตุลาคม 2562 ส่งสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 165 KB
28 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ2562(ก.ค.62-ก.ย.62) 2534
24 ตุลาคม 2562 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 240 KB
10 ตุลาคม 2562 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174 KB
10 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบรศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 201 KB
10 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดาบันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 อัตรา 165 KB
30 กันยายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เพิ่มเติม) 721 KB
26 กันยายน 2562 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนกันยายน 2562 (เพิ่มเติม) 350 KB
25 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครืื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 189 KB
23 กันยายน 2562 ส่งข้อมูลสาระสำคัญเดือนเมษายน,กรกฎาคม-กันยายน 2562 1373 KB
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท (โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง) โดยวิธีเจาะจง 200 KB
13 กันยายน 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อฯ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 387 KB
13 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท (โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง) 341 KB
6 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท (โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ) 257 KB
6 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท (โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย) 281 KB
29 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อฯ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1816 KB
28 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อฯ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6242 KB
28 สิงหาคม 2562 การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 2311 KB
22 สิงหาคม 2562 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 10) 303KB
26 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ2562(เม.ย.62-มิ.ย.62) 2448kb
18 กรกฎาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9) 528 KB
5 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1889 KB
27 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP ชนิดมุมมองคงที่ จำนวน 4 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1062 KB
5 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 519 KB
15 พฤษภาคม 2562 ส่งสำเนาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 8) 1544 KB
13 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) 846KB
25 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562(ม.ค.62-มี.ค.62) 2368KB
11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยปู่ปี 1.2 625KB
11 เมษายน 2562 ส่งแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 7219 KB
11 เมษายน 2562 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนมีนาคม 2562 20267KB
11 เมษายน 2562 ส่งแผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 13890KB
10 เมษายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญางานสงกรานต์ (เพิ่มเติม) 750 KB
26 มีนาคม 2562 ส่งสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 21034KB
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7132KB
11 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 20435 KB
29 มกราคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองชัยนาทประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 16487KB
14 มกราคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 1484 KB
14 มกราคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 856KB
8 มกราคม 2562 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แกาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 617KB
7 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 473KB
7 มกราคม 2562 ประกาศ ส่งข้อมูลสาระสำคัญของเดือนธันวาคม 2562 325 KB
20 ธันวาคม 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 693KB
19 ธันวาคม 2561 ประกาศ,เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน) 11271KB
19 ธันวาคม 2561 ตาราง บก.06 และขอบเขตงานฯครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(รถบรรทุกขยะ 1 ตัน) 3792KB
17 ธันวาคม 2561 ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 222599 KB
17 ธันวาคม 2561 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2561 27986KB
12 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล20ทับ3 539KB
12 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ คสล. ดาดกันดิน อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ 498KB
4 ธันวาคม 2561 ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13772KB
29 พฤศจิกายน 2561 ส่งสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 26835KB
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเต็มครั้งที่ 3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีจ ซอยเทศบาล 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 785KB
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนท่าแจง (ต่อจากโครงการเดิม) 539KB
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง (การ์ดเรล) แนวคลองโพธิ์ ระยะที่ 2 550KB
16 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญางานลอยกระทง (เพิ่มเติม) 562 KB
7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562 (เพิ่มเติมครั้งที่3) 1345KB
1 พฤศจิกายน 2561 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา 14246KB
31 ตุลาคม 2561 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมคร้้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2561 753KB
18 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562(เพิ่มเติมครั้งที่1) 827 KB
26 กันยายน 2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 630kb
7 กันยายน 2561 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเต็มครั้งที่ 10) 885kb
23 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 13894 KB
3 สิงหาคม 2561 ราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง ซอยเทศบาล 5 1967 KB
3 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทาง ซอยเทศบาล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 517 KB
2 สิงหาคม 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9) 766 KB
2 สิงหาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่9) 796 KB
1 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 20457 KB
25 กรกฎาคม 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย 10 2561 504 KB
24 กรกฎาคม 2561 ราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาครเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 919 KB
24 กรกฎาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมตรั้งที่ 8) 827 KB
20 กรกฎาคม 2561 ราคากลางโครงการตกแต่งอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท 4360 KB
20 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการตกแต่งอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท 649 KB
16 กรกฎาคม 2561 รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13147 KB
29 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 7) 628 KB
28 มิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 22335 KB
28 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างราวกันตก ลานออกกำลังกายบ้านท่าไม้ 454 KB
27 มิถุนายน 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 24 2561 515 KB
27 มิถุนายน 2561 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯในอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ) 3024 KB
26 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาลบ้านกล้วย 4 (ส่วนต่อขยาย) 545 KB
26 มิถุนายน 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย 9 2561 515 KB
25 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท (รร.เทศบาลวัดหัวยาง) 602 KB
25 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ใช้ในอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ) 669 KB
4 มิถุนายน 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย 8 2561 511 KB
1 มิถุนายน 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 21 2561 523 KB
1 มิถุนายน 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาครประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท (รร.เทศบาลเขาท่าพระ) 3087 KB
28 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 13286 KB
25 พฤษภาคม 2561 ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๔๓ (ชุมชนหนองหลวง) 2219 KB
23 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีโดยวิธีคัดเลือก 489 KB
16 พฤษภาคม 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 20 2561 519 KB
16 พฤษภาคม 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 19 2561 515 KB
15 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 672 KB
15 พฤษภาคม 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี่ยนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท (รร.เทศบาลบ้านกล้วย) 2934 KB
15 พฤษภาคม 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซ.บ้านกล้วย 7/1(ส่วนต่อขยาย) 3400 KB
11 พฤษภาคม 2561 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) 1.07MB
11 พฤษภาคม 2561 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 425kb
10 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) 764kb
9 พฤษภาคม 2561 ราคากลางอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 862 KB
9 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) 625 KB
1 พฤษภาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 9.21 MB
1 พฤษภาคม 2561 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 5.12 MB
28 เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 13361 kb
27 เมษายน 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 18 2561 526 KB
9 เมษายน 2561 ประกาศขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 5650 KB
4 เมษายน 2561 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อซอยเทศบาล 10 3418 KB
3 เมษายน 2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 673 KB
29 มีนาคม 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย 6 2561 513 KB
26 มีนาคม 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในส้ญญาจ้าง 15 2561 512 KB
20 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 668 KB
19 มีนาคม 2561 ราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางเท้าเขื่อนป้องกันตลิ่งถนนชัยณรงค์ 668 KB
16 มีนาคม 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 14 2561 502 KB
15 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายถนนพรหมประเสริฐ 579 KB
7 มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 19854 KB
2 มีนาคม 2561 ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๒๐๐๐๕ สายถนนพรหมประเสริฐ ด้วยวิธี E-Bidding 11924 KB
2 มีนาคม 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายถนนพรหมประเสริฐ 2106 KB
26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่างTORและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 4688 KB
26 กุมภาพันธ์ 2561 ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 2655 KB
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 10774 KB
20 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลสาระสำคัญในส้ญญาจ้าง 13 2561 509 KB
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่3) 844 KB
16 กุมภาพันธ์ 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชัยณรงค์ ๑๖ 3514 KB
12 กุมภาพันธ์ 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนลูกเสือ 2 (ชุมชนคงธรรม) 4139 KB
6 กุมภาพันธ์ 2561 ร่างTORและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงฯครั้งที่ 3 4688 KB
6 กุมภาพันธ์ 2561 ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงร่างครั้งที่ 3 320 KB
6 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงร่างครั้งที่ 3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 8014 KB
6 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 1212 KB
15 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 867 KB
11 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 739 KB
28 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 14056 KB
27 ธันวาคม 2560 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 11 2561 522 KB
27 ธันวาคม 2560 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง 10 2561 512 KB
20 ธันวาคม 2560 ร่าง TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐปรับปรุงฯ ครั้งที่ 2 5447 KB
20 ธันวาคม 2560 ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงครั้งที่ 2 7756 KB
20 ธันวาคม 2560 แก้ไขร่างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 2560 ครั้งที่ 2 13368 KB
1 ธันวาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกถนนพรหมประเสริฐ 3606 KB
28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 13853 KB
28 พฤศจิกายน 2560 ราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำปากซอยชัยณรงค์12 3825 KB
28 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 28109 KB
28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผังจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.2002 สายถนนประชาธิปัตย์ 755 KB
20 พฤศจิกายน 2560 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านกล้วย 6 3783 KB
20 พฤศจิกายน 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำซ.บ้านกล้วย7/1 3961 KB
15 พฤศจิกายน 2560 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๒๐๐๐๒ สายถนนประชาธิปัตย์ 4663 KB
15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๒๐๐๐๒ สายถนนประชาธิปัตย์ 141 KB
14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1211 KB
10 พฤศจิกายน 2560 ราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 3485 KB
10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) เมื่อลงวันที่ 6 พฤศจิายน 2560) 886 KB
10 พฤศจิกายน 2560 ร่าง TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 1492 KB
9 พฤศจิกายน 2560 ร่างประกาศ โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ 14905 KB
8 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1018 KB
6 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 878 KB
2 พฤศจิกายน 2560 ตารางจัดสรรอาหารเสริม(นม) 80 KB
31 ตุลาคม 2560 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 941 KB
6 ตุลาคม 2560 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐ 1991 KB
3 ตุลาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลสัมพันธ์ 18 (ชุมชนท่าชัย) 4207 KB
3 ตุลาคม 2560 ราคากลางโครงการถมดินวางท่อริมถนนชัยณรงค์ท่าแจง(ร้านสุชาติ) 3301 KB
29 กันยายน 2560 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 29393 KB
27 กันยายน 2560 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยชัยณรงค์ 3 3483 KB
27 กันยายน 2560 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์ ในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 3424 KB
21 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงนอนพนักงานดับเพลิง 1481 KB
21 สิงหาคม 2560 บันทึกอนุมัติราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 774 KB
21 สิงหาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 656 KB
17 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกัน (การ์ดเรล) คลองโพธิ์ ระยะที่ 1 3159 KB
17 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนชัยนาท-ตาคลี (สายเก่า) 2895 KB
17 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการปรับปรุงป้ายสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและสวนบริเวณศาลหลักเมือง 4120 KB
16 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านนวธานี 1 2966 KB
16 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายทางข้ามคลองท่าแจง (ซอยอุดมพร) 3415 KB
16 สิงหาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเปลี่ยนเรียนรู้ของ อสม. เทศบาลเมื่องชัยนาท ประจำปี 2560 806 KB
16 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 4/3 3476 KB
7 สิงหาคม 2560 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 668 KB
7 สิงหาคม 2560 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 627 KB
1 สิงหาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย ชุมชนบ้านท่าไม้ 1596 KB
1 สิงหาคม 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย ชุมชนบ้านท่าไม้ 1437 KB
1 สิงหาคม 2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 181 KB
1 สิงหาคม 2560 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 181 KB
24 กรกฎาคม 2560 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 2 2710 KB
24 กรกฎาคม 2560 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 1 2757KB
24 กรกฎาคม 2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ 2639 KB
16 มิถุนายน 2560 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ 568 KB
9 มิถุนายน 2560 ประกาศ ยกเลิกประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 672 KB
5 มิถุนายน 2560 ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 684 KB
11 พฤษภาคม 2560 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท 14326 KB
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท 2631 KB
11 พฤษภาคม 2560 ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1966 KB
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1793 KB
9 พฤษภาคม 2560 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 2310 KB
4 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 723 KB
10 เมษายน 2560 ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน 1659 KB
10 เมษายน 2560 ราคากลางรถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บ4ประตู 4532 KB
5 เมษายน 2560 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนการเวก โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 3043 KB
13 มีนาคม 2560 ราคากลาง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 83 KB
1 มีนาคม 2560 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง แบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 วัตต์ จำนวน 41 โคม) 556 KB
1 มีนาคม 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 93 KB
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 122 KB
15 ธันวาคม 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 61 KB
3 พฤศจิกายน 2559 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท 267 KB
27 ตุลาคม 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 91 KB
27 ตุลาคม 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 121 KB
19 ตุลาคม 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 119 KB
14 ตุลาคม 2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 130 KB
28 กันยายน 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) 38 KB
19 กันยายน 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรายการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคาร 2 และอาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 257 KB
14 กันยายน 2559 ราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ระยะที่ 4 615 KB
14 กันยายน 2559 ราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในห้องประชุม (บุญทัน) 646 KB
14 กันยายน 2559 ราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงภาพ LED Display Full Color P4 ชนิดติดตั้งภายใน พร้อมชุดควบคุม และ Software Controller 480 KB
6 กันยายน 2559 ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเรือขุด กำจัดผักตบและวัชพืช 311 KB
23 สิงหาคม 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 46 KB
23 สิงหาคม 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 41 KB
22 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม 765 KB
22 สิงหาคม 2559 ประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอทิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 689 KB
18 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 6/2 (แดงเย็บผ้า) 235 KB
18 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการชุมชนโพธิ์ประเสริฐ 228 KB
16 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทรายล้าง บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 114 KB
16 สิงหาคม 2559 ราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสายหลักในเขตเทศบาล ชนิด LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 41 โคม 393 KB
11 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 49 153 KB
5 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 48 227 KB
5 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 47 384 KB
5 สิงหาคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพรหมประเสริฐ 8 (ตรงข้ามบ้านพักคลังจังหวัด) 220 KB
28 กรกฎาคม 2559 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 33 538 KB
21 กรกฎาคม 2559 ราคากลาง โครงการติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตซอล หลังสถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท 432 KB
15 กรกฎาคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 9 (ส่วนต่อขยาย) 226 KB
14 กรกฎาคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยณรงค์ 16 235 KB
4 กรกฎาคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 230 KB
1 กรกฎาคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (เขาท่าพระ) 246 KB
29 มิถุนายน 2559 ประกาศ สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ระยะที่ 2 853 KB
24 มิถุนายน 2559 ราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนเทศบาลสัมพันธ์ ชนิด LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 54 โคม 868 KB
30 พฤษภาคม 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 82 KB
30 พฤษภาคม 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 44 KB
18 เมษายน 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรไหล่ทาง ซอยเทศบาล 10 618 KB
11 เมษายน 2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 100 KB
28 มีนาคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 17 641 KB
8 มีนาคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 37 674 KB
29 กุมภาพันธ์ 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 38 KB
26 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนเรียงหิน 1.68 MB
25 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 361 KB
24 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแจง 602 KB
23 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1.10 MB
18 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7/1 (ส่วนต่อขยาย) 721 KB
18 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยประชาธิปัตย์ 1 701 KB
16 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 893 KB
16 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง บูรณะจัดหาเครื่องออกกำลังกาย 54 รายการ 409 KB
15 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองชัยนาท 2.57 MB
2 กุมภาพันธ์ 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 69 KB
2 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าแบบ LED (Street light) ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 71 โคม 456 KB
20 มกราคม 2559 ราคากลาง วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ 117 KB
14 มกราคม 2559 ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูปิดปากท่อระบายน้ำคลองบางตาทอง 580 KB
11 มกราคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ ซอยบ้านกล้วย 2 101 KB
6 มกราคม 2559 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.61 MB
23 ธันวาคม 2558 ราคากลาง ถังรองรับขยะ ขนาด 200 ลิตร, 240 ลิตร 157 KB
23 ธันวาคม 2558 ราคากลาง ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 192 KB
15 ธันวาคม 2558 ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองท่าแจง บริเวณริมถนนชัยณรงค์ 652 KB
8 ธันวาคม 2558 ราคากลาง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ 336 KB
4 ธันวาคม 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท 1.30 MB
2 ธันวาคม 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1.02 MB
30 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง สารเคมีเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย 651 KB
30 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีห้องประชุมบุญทัน 256 KB
25 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 252 KB
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน 2 โครงการ 480 KB
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ สอบราคาจัดจ้างเหมาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน 3 โครงการ 560 KB
23 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. ชนิด 9 สี 191 KB
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ชนิดตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง 205 KB
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ธงประดับตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. และธงไวนิล 209 KB
20 พฤศจิกายน 2558 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 38 KB
19 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ปรับปรุงบูรณะลาน คสล. บริเวณวัดศรีวิชัยวัฒนาราม 679 KB
16 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล 2.20 MB
11 พฤศจิกายน 2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 39 KB
11 พฤศจิกายน 2558 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 60 KB
10 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง 1.20 MB
5 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง บูรณะจัดหาโคมไฟฟ้า LED ขนาด 120 วัตต์ 50 โคม 434 KB
4 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตรายางสัมพันธ์ 360 KB
4 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่วมใจพัฒนา 391 KB
4 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 397 KB
4 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง ปรับปรุงแนวป้องกันคลองส่งน้ำท่าแจงถนนชัยณรงค์ 639 KB
26 ตุลาคม 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารนิพัทธา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1.25 MB
22 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนอุทิศ 828 KB
22 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 799 KB
21 ตุลาคม 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 1.12 MB
13 ตุลาคม 2558 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคพซีล ซอยเทศบาล 34 323 KB
10 ตุลาคม 2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 43 KB
1 ตุลาคม 2558 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 114 KB
31 สิงหาคม 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ระยะที่ 2 2.20 MB
31 สิงหาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 1.70 MB
31 สิงหาคม 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1.23 MB
17 สิงหาคม 2558 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบ LED จำนวน 70 โคม) 495 KB
5 สิงหาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านมั่นคงโครงการ 2 225 KB
24 กรกฎาคม 2558 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านมั่นคงโครงการ 2 231 KB
15 พฤษภาคม 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 126 KB
7 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 43 KB
20 เมษายน 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 95 KB
30 มีนาคม 2558 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 222 KB
11 มีนาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ 401 KB
2 มีนาคม 2558 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนวงษ์โต 43 KB
26 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระพ 411 KB
24 กุมภาพันธ์ 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ 232 KB
24 กุมภาพันธ์ 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนวงษ์โต 297 KB
23 กุมภาพันธ์ 2558 ราคากลาง โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 300 KB
9 กุมภาพันธ์ 2558 ราคากลาง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 วัน วันละ 5 คัน 93 KB
9 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (เขาท่าพระ) 450 KB
28 มกราคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 636 KB
26 มกราคม 2558 ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ) 263 KB
19 มกราคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 647 KB
15 มกราคม 2558 ราคากลาง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 วัน วันละ 2 คัน 93 KB
8 มกราคม 2558 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9/3 200 KB
8 มกราคม 2558 ราคากลาง โครงการก่อสร้างทางข้ามคลองท่าแจงถนนชัยณรงค์ 197 KB
8 มกราคม 2558 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยท่าแจง 1/2 233 KB
22 ธันวาคม 2557 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการชัยนาทเมืองจักรยาน กิจกรรมปรับปรุงเส้นจราจร และเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 430 KB
19 ธันวาคม 2557 ราคากลาง โครงการชัยนาทเมืองจักรยาน กิจกรรมปรับปรุงเส้นจราจร 193 KB
27 ตุลาคม 2557 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 711 KB
20 ตุลาคม 2557 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 251 KB
20 ตุลาคม 2557 ราคากลาง โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท 192 KB
26 สิงหาคม 2557 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 394 KB
19 สิงหาคม 2557 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นบริเวณเขื่อนเรียงหิน 580 KB
19 พฤษภาคม 2557 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ 2.38 MB
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง) จำนวน 2 ชุด 305 KB
29 มกราคม 2557 ประกาศ สอบราคาซื้อรถจักรยานแบบแม่บ้านแป๊บคู่ จำนวน 200 คัน 344 KB
21 มกราคม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระยะที่ 2 จำนวน 40 จุด) 205 KB
21 มกราคม 2557 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์จอแบน สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 372 KB
10 มกราคม 2557 ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระยะที่ 2 จำนวน 40 จุด) 407 KB
6 มกราคม 2557 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระยะที่ 2) 836 KB
2 ธันวาคม 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์จอแบน สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 391 KB
28 สิงหาคม 2556 ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) 371 KB
23 สิงหาคม 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) 251 KB
1 พฤษภาคม 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 763 KB
24 เมษายน 2556 ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระยะที่ 1 531 KB
23 เมษายน 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย และโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2556 244 KB
5 เมษายน 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 240 KB
8 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 138 KB
6 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ 540 KB
16 ตุลาคม 2555 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 447 KB
4 กันยายน 2555 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 487 KB
23 สิงหาคม 2555 ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย) 191 KB
8 สิงหาคม 2555 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 2.10 MB
1 สิงหาคม 2555 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ๑ 374 KB
26 มิถุนายน 2555 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 189 KB
14 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 194 KB
23 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองชัยนาท 295 KB
22 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแสนอุทิศและถนนมานิตย์วารุณี 284 KB
23 สิงหาคม 2554 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท (หนองคลี่) 253 KB
22 มิถุนายน 2554 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงตบแต่งภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 1.45 MB
17 มิถุนายน 2554 ------------------------ -----
27 พฤษภาคม 2553 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งวางท่อประปา โครงการบ้านมั่นคง 403 KB
19 พฤษภาคม 2553 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแพ่งด่าน 382 KB
11 พฤษภาคม 2553 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 371 KB
22 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ และโรงเรียนโครงการถ่ายโอน 211 KB
29 ตุลาคม 2552 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคุรุสัมมนาคารและสถานที่ฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน 265 KB
16 ตุลาคม 2552 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 441 KB
14 ตุลาคม 2552 ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ และโรงเรียนโครงการถ่ายโอน 162 KB
4 ตุลาคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2552 46 KB
4 กันยายน 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2552 54 KB
20 สิงหาคม 2552 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 328 KB
17 สิงหาคม 2552 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 22 (ต่อจากโครงการเดิม) 264 KB
17 สิงหาคม 2552 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยปู่ปี 2 (ต่อจากโครงการเดิม) 277 KB
17 สิงหาคม 2552 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยไชยาภรณ์ 1 (ต่อจากโครงการเดิม) 263 KB
3 กรกฎาคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2552 28 KB
2 มิถุนายน 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2552 51 KB
5 พฤษภาคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2552 45 KB
29 เมษายน 2552 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ 277 KB
29 เมษายน 2552 ประกาศ สอบราคาซื้อเต็นท์ผ้าใบแบบหลังคาโค้ง 218 KB
20 เมษายน 2552 ประกาศ เลื่อนการขายเอกสารการประมูลจ้าง, วันกำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง, วันรับฟังคำชี้แจง, วันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชัยนาท 190 KB
20 เมษายน 2552 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 175 KB
10 เมษายน 2552 ประกาศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์การจราจร 234 KB
3 เมษายน 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2552 47 KB
13 มีนาคม 2552 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล ซอยเทศบาล 7/3 268 KB
4 มีนาคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2552 46 KB
19 กุมภาพันธ์ 2552 สอบราคาจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองชัยนาท 224 KB
5 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ 297 KB
3 กุมภาพันธ์ 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2552 28 KB
6 มกราคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2551 52 KB
29 ธันวาคม 2551 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยปู่ปี 2 (ต่อจากโครงการเดิม) 285 KB
24 ธันวาคม 2551 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านมั่นคง โครงการ 1 227 KB
4 ธันวาคม 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2551 29 KB
4 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2551 28 KB
21 ตุลาคม 2551 ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ และโรงเรียนโครงการถ่ายโอน 169 KB