27 ตุลาคม 2564       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
27 ตุลาคม 2564      
ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
27 ตุลาคม 2564      
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
26 ตุลาคม 2564       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)
01 กันยายน 2564     ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 กันยายน 2564     ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่10)
14 กรกฎาคม 2564   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่9)
23 มิถุนายน 2564     ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่8)
09 มิถุนายน 2564     ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่7)
21 พฤษภาคม 2564  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่6)
23 มีนาคม 2564        ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่5)
08 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่4)
20 มกราคม 2564      ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
07 ธันวาคม 2563      ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
12 พฤศจิกายน 2563  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่1)
28 ตุลาคม 2563        ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 กันยายน 2563        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 10)
2 กรกฎาคม 2563      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9)
15 มิถุนายน 2563       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 8)
28 เมษายน 2563       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่7)
27 มีนาคม 2563         ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
10 มีนาคม 2563         ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่6)
09 มีนาคม 2563        ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
09 มีนาคม 2563        ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่5)
14 กุมภาพันธ์ 2563    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่4)
04 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณค้างจ่ายปี 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่8)
03 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
10 มกราคม 2563       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
23 ธันวาคม 2562       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่1)
24 ตุลาคม 2562        ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


9 กุมภาพันธ์ 2564   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
28 มกราคม 2564    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 
19 มกราคม 2564     ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซ๊ซ๊) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 มกราคม 2564       ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20007 ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2563     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18
17 ธันวาคม 2563      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กรกฎาคม 2563   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E5/2563โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 2/1
16 เมษายน 2563      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10 เมษายน 2563      เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถนนลูกเสือ1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 เมษายน 2563       ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดขับเคลื่อน4ล้อ) จำนวน
1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 
8 เมษายน 2563       ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถ.ลูกเสือ 1 ตำบลในเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,050 ตร.ม.
1 เมษายน 2563        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์
30 มีนาคม 2563      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนคงธรรม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20008    ตำบลในเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,865 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พฤศจิกายน 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรหมประเสริฐ(ช่วงถนนนลูกเสือ1-คลองแยกบางตาทอง) (ชน.ถ.20005)(โดยวิธีคัดเลือก)
23 พฤศจิกายน 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชัยณรงค์1 (ชน.ถ.20022)
29 ตุลาคม 2564         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต ถนนลูกเสือ2(ชน.ถ.20006) 
04 มีนาคม 2564         ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่องเรียงหินฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2564     ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวงษ์โต)
16 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล้อ) 
22 มกราคม 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อโครงสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20007 ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มกราคม 2564        ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล18 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 กันยายน 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2563       ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล 6
29 กรกฎาคม 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยพหลโยธิน 2/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 มิถุนายน 2563        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 34
27 เมษายน 2563        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 เมษายน 2563        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ถนนลูกเสือ1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
16 เมษายน 2563         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาษคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 เมษายน 2563         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคงธรรม(ชน.ถ.20008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 ตุลาคม 2562          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาบันทึกรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ตุลาคม 2562          ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม พิธีบำเพ็ญกุศลฯ รัชกาลที่ 9 (13ตุลาคม2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564 ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกนำ้อเนกประสงค์ ขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
12 พฤศจิกายน 2564 ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต ถนนพรหมประเสริฐ(ถนนลูกเสือ1-แยกบางตาทอง) ชนถ.20005
10 พฤศจิกายน 2564 ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
09 พฤศจิกายน 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชัยณรงค์ 1 (ชน.ถ.20022)
20 ตุลาคม 2564      แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 2 (ชน.ถ.20006)
18 ตุลาคม 2564       ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ2(ชน.ถ.20006)
9 กุมภาพันธ์ 2564   ขอบเขตงาน(T0R) และราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
9 กุมภาพันธ์ 2564   แบบรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
3 กุมภาพันธ์ 2564   ขอบเขตงาน(T0R) และราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
3 กุมภาพันธ์ 2564   แบบรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
28 มกราคม 2564    ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ครั้งที่2)
7 มกราคม 2564      ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแฮลฟัลท์ติกคอนกรีต  (ชน.ถ.20007) ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2563    ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18
17 ธันวาคม 2563     ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
22 กันยายน 2563   ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล 6
11 กันยายน 2563     ราคากลางนมถุงและนมกล่อง ปีการศึกษา 1/2563  
13 กรกฎาคม 2563  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 2/1
16 เมษายน 2563     ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
8 เมษายน 2563      ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถ.ลูกเสือ1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,050 ตร.ม.
1 เมษายน 2563       ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์
30 มีนาคม 2563     ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ20008 ถนนคงธรรม

ปีงบประมาณ 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนกันยายน 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนสิงหาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนกรกฎาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมิถุนายน 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนพฤษภาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนเมษายน 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมีนาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมกราคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนธันวาคม 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนพฤศจิกายน 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ 2563

สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน63)
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน63)
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม63)
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 1  (ตุลาคม-ธันวาคม62)

Chainat Town Municipality