ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง(Procurement Chainat Town Municipality)

02 พฤศจิกายน 2565   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๖.๐๐๐ซีซีฯ จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
02 พฤศจิกายน 2565   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์  
9 กุมภาพันธ์ 2564   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
28 มกราคม 2564    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
19 มกราคม 2564     ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซ๊ซ๊) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มกราคม 2564       ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20007 ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2563     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18
17 ธันวาคม 2563      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กรกฎาคม 2563   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E5/2563โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 2/1
16 เมษายน 2563      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2563      เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถนนลูกเสือ1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 เมษายน 2563       ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดขับเคลื่อน4ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
8 เมษายน 2563       ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถ.ลูกเสือ 1 ตำบลในเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,050 ตร.ม.
1 เมษายน 2563        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์
30 มีนาคม 2563      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนคงธรรม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20008 ตำบลในเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,865 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พฤศจิกายน 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 กันยายน 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูม้วนและประตูกระจก อาคารศูนย์ผู้สูงอายุฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารเช้า โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ/ซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บ 0155 ชัยนาท จำนวน 1คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ/ซ่อมแซมลานกีฬายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถแบคโฮ ต 1451 ชัยนาท จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กรกฎาคม 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ/ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มกราคม 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โดยวิธีคัดเลือก
07 ธันวาคม 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวทางความปกติใหม่(New Normal) โดยวิธีคัดเลือก
02 ธันวาคม 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
25 พฤศจิกายน 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรหมประเสริฐ(ช่วงถนนนลูกเสือ1-คลองแยกบางตาทอง) ชน.ถ.20005 โดยวิธีคัดเลือก
23 พฤศจิกายน 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชัยณรงค์1 (ชน.ถ.20022)
29 ตุลาคม 2564         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต ถนนลูกเสือ2(ชน.ถ.20006) 
04 มีนาคม 2564         ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่องเรียงหินฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2564     ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวงษ์โต)
16 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล้อ) 
22 มกราคม 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อโครงสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20007 ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มกราคม 2564        ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล18 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 กันยายน 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2563       ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล 6
29 กรกฎาคม 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยพหลโยธิน 2/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิถุนายน 2563        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 34
27 เมษายน 2563        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 เมษายน 2563        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 เมษายน 2563         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาษคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 เมษายน 2563         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคงธรรม(ชน.ถ.20008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 ตุลาคม 2562          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาบันทึกรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ตุลาคม 2562          ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม พิธีบำเพ็ญกุศลฯ รัชกาลที่ 9 (13ตุลาคม2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


24 ธันวาคม 2564      ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 15 พฤศจิกายน 2564 ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกนำ้อเนกประสงค์ ขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
12 พฤศจิกายน 2564 ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต ถนนพรหมประเสริฐ(ถนนลูกเสือ1-แยกบางตาทอง) ชนถ.20005
10 พฤศจิกายน 2564 ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
09 พฤศจิกายน 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชัยณรงค์ 1 (ชน.ถ.20022)
20 ตุลาคม 2564      แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 2 (ชน.ถ.20006)
18 ตุลาคม 2564       ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ2(ชน.ถ.20006)
9 กุมภาพันธ์ 2564   ขอบเขตงาน(T0R) และราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
9 กุมภาพันธ์ 2564   แบบรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
3 กุมภาพันธ์ 2564   ขอบเขตงาน(T0R) และราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
3 กุมภาพันธ์ 2564   แบบรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
28 มกราคม 2564    ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ครั้งที่2)
7 มกราคม 2564      ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแฮลฟัลท์ติกคอนกรีต  (ชน.ถ.20007) ถ.วงษ์โต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2563    ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18
17 ธันวาคม 2563     ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
22 กันยายน 2563   ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล 6 11 กันยายน 2563     ราคากลางนมถุงและนมกล่อง ปีการศึกษา 1/2563
13 กรกฎาคม 2563  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 2/1
16 เมษายน 2563     ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
8 เมษายน 2563      ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.20010 ถ.ลูกเสือ1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,050 ตร.ม.
1 เมษายน 2563       ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองโพธิ์
30 มีนาคม 2563     ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ20008 ถนนคงธรรม

ปีงบประมาณ 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือน กันยายน 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือน สิงหาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือน สิงหาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือน กรกฎาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือน มิถุนายน 2565 (ซื้อ)
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมิถุนายน 2565 (จ้าง)
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนพฤษภาคม 2565 (ซื้อ)
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนพฤษภาคม 2565 (จ้าง)
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนเมษายน 2565 (ซื้อ)
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนเมษายน 2565 (จ้าง)
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมีนาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมกราคม 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนธันวาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนพฤศจิกายน 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนกันยายน 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนสิงหาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนกรกฎาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมิถุนายน 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนพฤษภาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนเมษายน 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมีนาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนมกราคม 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนธันวาคม 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนพฤศจิกายน 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือนตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ 2563

สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน63)
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน63)
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม63)
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 1  (ตุลาคม-ธันวาคม62)

Chainat Town Municipality