โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนเมตตาร่วมใจ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพทำผัดไทย-ส้มตำ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560