โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนบางตาทอง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพดอกไม้จันทน์และกระเป๋าผ้าเย็บด้วยมือ ชุมชนบางตาทอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2560