โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนท่าชัย
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาสระผมและสบู่สมุนไพร ชุมชนท่าชัย วันที่ 9 สิงหาคม 2560