โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนท่าแจง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุมชนท่าแจง วันที่ 13 กรกฎาคม 2560