โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนคงธรรม
โครงการขอรรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาสระผมสมุนไพรและน้ำยาเอนกประสงค์ ชุมชนคงธรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2560