รดน้ำอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและภริยา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรดน้ำอวยพร นายนิมิตร วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและภริยา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560