เทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยนาท"
เทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยนาท" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท