รวมพลังทำความดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรม "รวมพลังทำความดีเพื่อพ่อ" ณ บริเวรสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยมีร้านค้าจากชุมชนและร้านค้าจิตอาสาเข้าร่วมแจกอาหารฟรีอย่างหลากหลาย