งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนารถบพิตร