เทศบาลเมืองชัยนาทส่งนกเข้าร่วมงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 31 ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกยูงอินเดียวเข้าร่วมในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 31 ประจำปี 2559