งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 25
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 25 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแข่งขันถีบสามล้อ และประกวดสามล้อถีบแฟนตาซี ชิงถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพสามล้อถีบซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น