ต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 21 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชุมชนบ้านท่าไม้ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูป เข้าร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่เขตอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท