โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2558
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมทางกาย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน - วิ่ง ปั่นจักรยาน บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า