โครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา ตามโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยนาท ในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในครั้งนี้