ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 18 เมษายน 2557 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท โดยนางเชาวดี สุวรรณโชติ ประธานชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยกรรมการชมรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชัยนาท ออกเยี่ยมและให้ความช่วยหลือครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว คุณพิกุล จูเฮง บ้านเลขที่ 17 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และครอบครัว คุณสุนทร กลิ่นรอง บ้านเลขที่ 215 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท