ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
วันที่ 17 เมษายน 2557 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท โดย อาจารย์เชาวดี สุวรรณโชติ ประธานชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง และครอบครัว รดน้ำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อขอพรเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทยและมอบของที่ระลึกในวันปีใหม่ไทย