งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
วันที่ 11 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่