พิธีมอบเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ณ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ